Σύνοψη του σχολικού προγράμματος

Στόχος της ζωής και της μάθησης στο Ενιαίο Σχολείο Βόννης-Μπόιελ είναι η ενσωμάτωση των πιο διαφορετικών ανθρώπων, η προώθηση των ατομικών ικανοτήτων και η αύξηση των επιδόσεών τους. Με την ανοχή, την υπεύθυνη αντιμετώπιση των συνανθρώπων τους, την ενασχόληση με κοινωνικά θέματα και τη χαρά στη μάθηση αναπτύσσονται ανεξάρτητες προσωπικότητες, οι οποίες μπορούν να εργαστούν ομαδικά και να αντιμετωπίσουν με καλύτερο τρόπο προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον.

Το σχολείο λειτουργεί ως ολοήμερο σχολείο τρεις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη). 1350 μαθητές εργάζονται και μαθαίνουν μαζί με 125 εκπαιδευτικούς, μία σχολική ψυχολόγο, δύο κοινωνικούς παιδαγωγούς και άλλους συνεργάτες στη διοίκηση και το εστιατόριο. Κάθε χρόνο οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι τριπλάσιες από τις διαθέσιμες θέσεις. Μόνο από την περιοχή της Βόννης-Μπόιελ, περίπου το 50 τοις εκατό όλων των γονιών επιθυμεί το παιδί τους να φοιτήσει σε αυτό το σχολείο.

Ανάλογα με τις ατομικές ικανότητες μάθησης και επίδοσης, οι μαθητές παρακολουθούν διαφορετικά τμήματα Μαθηματικών (από την 7η τάξη), Αγγλικών (από την 7η τάξη), Γερμανικών (από την 9η τάξη) και Χημείας ή Φυσικής (από την 9η τάξη). Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής από την 7η και 9η τάξη επιτρέπουν την εξειδίκευση στους τομείς των ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Λατινικά, Ισπανικά, Ρώσικα), των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας ή των καλλιτεχνικών. Η διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων πραγματοποιείται κυρίως σε ομαδικές τάξεις. Για κάθε τάξη, κατά τη διάρκεια των έξι χρόνων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ι είναι υπεύθυνοι ένας καθηγητής και μια καθηγήτρια της τάξης, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευτών είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται στους διάφορους «Οίκους της Μάθησης» μικρές ομάδες διδασκαλίας και αναπτύσσονται συνοπτικές δομές. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παροχής συμβουλών και υποστήριξης διασφαλίζει τη διαμόρφωση μιας ατομικής σχολικής σταδιοδρομίας, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με τα διάφορα είδη των γερμανικών απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife ή Abitur).

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι συμπληρώνονται συνεχώς με διεπιστημονικά μαθήματα, θεματικά προγράμματα και σχολικές εκδρομές. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν τη δική τους συμπεριφορά μάθησης και εργασίας και εξοικειώνονται με τις μεθόδους αυτόνομης μάθησης. Στόχος είναι η απόκτηση εκτεταμένων ικανοτήτων για μια δια βίου εκπαίδευση, στις οποίες περιλαμβάνονται η ομαδική εργασία, η απόκτηση και επεξεργασία πληροφοριών, η επικοινωνία, στρατηγικές προετοιμασίας για τις εξετάσεις, η διαχείριση του χρόνου και τεχνικές παρουσίασης.

Πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά δραστήριο και μετεκπαιδεύεται τακτικά, κάνουν ομιλίες σε επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια, δημοσιεύουν εισηγήσεις σε επιστημονικά έντυπα, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της διδακτικής εργασίας τους στο Ίντερνετ και διοργανώνουν εθνικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Με στόχο την πιο ενεργή συμμετοχή στις θεσμικές επιτροπές, οι μαθητές συμμετέχουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στη σχολική ζωή καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το μήνα από κοινού με τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής ανταλλαγή απόψεων και διορίζει ένα ενήλικο μέλος στην Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία αποφασίζει για τον διορισμό των εκπαιδευτικών.

Οι επιστάτες, οι τεχνικοί και οι τρεις διοικητικοί υπάλληλοι της γραμματείας συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου και φροντίζουν ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του σχολείου στο πλαίσιο των μαθημάτων, των προγραμμάτων ή των ειδικών εκδηλώσεων.

Το σχολείο διαθέτει πολυάριθμα πιλοτικά προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται από μια σειρά εξωσχολικών εταίρων, όπως τοπικά και ομοσπονδιακά υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδρύματα, εταιρίες και επιχειρήσεις (π.χ. Apple, Degussa AG, Deutscher Herold, GKN Sinter Metals, Hewlett Packard, Microsoft και άλλες). Το Ενιαίο Σχολείο Βόννης-Μπόιελ, ως πιλοτικό σχολείο της Επιτροπής Ομοσπονδίας-Κρατιδίων για την «Προώθηση των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών», συντονίζει την εργασία του δικτύου σχολείων της περιοχής της Κολωνίας. Λειτουργεί ως σχολείο-οδηγός για την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο ενός προγράμματος στήριξης του Ιδρύματος Ρόμπερτ Μπος, είναι μέλος του δικτύου «Καινοτόμα Σχολεία» και ένα από τα 12 γερμανικά σχολεία ΜΜΕ στο πρόγραμμα του ιδρύματος Bertelsmann.

Από την ίδρυσή του το 1978, το σχολείο δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τα αποτελέσματά του. Το σχολείο έχει μακρά εμπειρία όσον αφορά τις μεθόδους ανάπτυξης ποιότητας, διαχείρισης ποιότητας και αξιολόγησης. αυτές οι μέθοδοι είναι γνωστές σήμερα με διάφορους όρους. Το σχολείο φροντίζει με τις επικοινωνιακές δομές που διαθέτει να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, και επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και διδακτικών διαδικασιών και παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη μιας «εταιρικής ταυτότητας».

Λόγω της ευνοϊκής του θέσης, το όμορφο σχολικό κτίριο χρησιμοποιείται συχνά για εκδηλώσεις μετεκπαίδευσης των καθηγητών καθώς και για ημερίδες και συνέδρια. Ο Δήμος της Βόννης το έχει περιλάβει στο σχεδιασμό του ως «Σχολείο στο Επιστημονικό Πάρκο».

Το σχολείο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών σε ένα σύγχρονο κτίριο, με την ανάπτυξη και ενημέρωση ενός σχολικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου ενώνονται διάφορα στοιχεία υπό την βασική έννοια της ενσωμάτωσης.

Κοινά τμήματα

Λόγω της πιλοτικής προσπάθειας για την ένταξη παιδιών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες που διαρκεί εδώ και 15 χρόνια, το σχολείο έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία και καταλαμβάνει ηγετική θέση στον τομέα αυτό σε όλη τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή συνολικά 60 μαθητές με διάφορες ειδικές ανάγκες παρακολουθούν τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες, τα οποία υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται για την επίτευξη παρόμοιων και διαφορετικών στόχων. Τα κοινά μαθήματα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την θετική κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη όλων των μαθητών και δημιουργούν ένα κλίμα σεβασμού σε όλο το σχολείο.

Κοινωνική μάθηση

Αρχής γενομένης από το πρόγραμμα «Κοινωνική μάθηση» της 5η τάξης, το σχολείο δίνει μεγάλη σημασία σε αυτόν τον τομέα και στις επόμενες τάξεις. Έως την 7η τάξη μικρές ομάδες μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε FUA -τμήμα το οποίο ενθαρρύνει και αναπτύσσει την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών ούτως ώστε να μπορούν οι μαθητές να εργάζονται καλύτερα σε μεγαλύτερες σε αριθμό μαθητών τάξεις. Άλλα σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής μάθησης είναι τα εκπαιδευτικά στοιχεία, τα οποία δίνουν βαρύτητα στην ομαδική εργασία, καθώς και ειδικά προγράμματα για την στήριξη των κοριτσιών και των νέων. Πέραν τούτου, το σχολείο προωθεί τις δημοκρατικές αρχές τόσο στις τάξεις όσο και στο σχολικό συμβούλιο.

Γενική και επαγγελματική εκπαίδευση

Η σύνδεση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω της πρακτικής εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς (τεχνολογία, διεπιστημονικά προγράμματα), μέσω επιχειρηματικών σπουδών (στην 8η τάξη), πρακτικής στην 9η και 12η τάξη καθώς μαθαίνοντας πώς να κάνει κανείς αιτήσεις για δουλειά χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πρόγραμμα Η/Υ.

Νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη – Μάθηση για έναν ενιαίο κόσμο

Η αμοιβαία γνωριμία νέων ανθρώπων στην Ευρώπη υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με σχολεία της Βουδαπέστης (Ουγγαρία), του Κομπς λα Βίλ (Γαλλία), της Γουαδελούπης (Γαλλία), της Οξφόρδης (Μ.Β.), του Τσενγκντού (Κίνα) και της Λίμας (Περού). Οι τακτικές ανταλλαγές μαθητών, η κοινή εργασία στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και η πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις του εξωτερικού αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Η συνεργασία με ένα σχολείο στο Κοντόρνο (Πετρόπολη της Βραζιλίας) συμπληρώνει αυτού του είδους την εκπαιδευτική προσπάθεια.

Εκπαίδευση ΜΜΕ

Το σχολείο έλαβε το 1997 στο Δουβλίνο το 3ο βραβείο για τη Γερμανία για τη συμμετοχή του σε έναν Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό ΜΜΕ ως ένα από τα 12 Σχολεία ΜΜΕ που συμμετείχε στο πρόγραμμα του ιδρύματος Bertelsmann. Ένα μέρος του δικτύου των πάνω από 150 ηλεκτρονικών υπολογιστών στεγάζεται σε τέσσερις αίθουσες υπολογιστών, ενώ σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει τουλάχιστον ένας υπολογιστής με σύνδεση στο Ίντερνετ. Στο πλαίσιο ενός άλλου προγράμματος, το σχολείο δοκιμάζει τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα των τελευταίων τάξεων.

Υγεία και Περιβάλλον

Μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα στηρίζονται στο μάθημα της «Εκπαίδευσης Υγείας», το οποίο διδάσκεται στην 5η τάξη. Στις μεγαλύτερες τάξεις αντιμετωπίζονται θέματα όπως τα ναρκωτικά, φυσική αγωγή για καλή φυσική κατάσταση, η παροχή πρώτων βοηθειών για όλους του μαθητές, καθώς και η κυκλοφοριακή αγωγή. Στο πλαίσιο της εργασίας ως σχολείο στο μάθημα περιλαμβάνεται και η εξέταση του περιβάλλοντος. Η οικολογική διαμόρφωση του σχολικού κτιρίου με σχολικό κήπο και πολλούς βιότοπους αποτελούν ένα ακόμη μέλημα του σχολείου.

Πολιτισμός

Η σχολική ζωή έχει να επιδείξει πολυάριθμα βραβευμένα παραδείγματα επιτυχούς προσπάθειας σε αυτό τον τομέα, όπως π.χ. θεατρικές και μουσικές παραστάσεις από την 5η τάξη, το μάθημα υποχρεωτικής επιλογής «Ερμηνεία και Δημιουργία» στην 9η και 10η τάξη καθώς και τα μαθήματα λογοτεχνίας στην 12η και 13η τάξη. Στο μάθημα της Τέχνης, το οποίο διδάσκεται και ως μάθημα επίδοσης στην gymnasiale Oberstufe , δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εργασία. Η ορχήστρα Big Band και η χορωδία του σχολείου συμβάλλουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην πολιτιστική ζωή του σχολείου και της περιοχής, πραγματοποιώντας έναν μεγάλο αριθμό εμφανίσεων κάθε χρόνο.